Pogoji uporabe portala Golgeter.com opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe portala GOLGETER.COM (www.golgeter.com, www.golgeter.com) in strani znotraj portala, ki so v lasti družbe Gol d. o. o. Z uporabo strani portala se strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, uporabo strani odsvetujemo. Družba Gol d. o. o si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela portala in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin s portala Golgeter.com na strani drugega portala naredite povezavo na spletni portal www.golgeter.com. Povezave ni dovoljeno narediti na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo družbe Gol d.o.o. je lastnik in/ali upravljavec strani, na katerih je povezava, to dolžan odstraniti. Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja družbe Gol d.o.o. prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine portala Golgeter.com.

Pri uporabi (storitev) portala Golgeter.com je prepovedano:

vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;

izvajanje aktivnosti na portalu, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;

uporaba storitve portala za pošiljanje nezaželenih, neprimernih, reklamnih ali podobnih sporočil;

kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.

 

Na straneh portala Golgeter.com družbe Gol, d.o. o. je mogoč tudi dostop do komercialnih strani družbe Gol d.o.o., ki imajo svoje lastne pogoje in navodila za uporabo. V tem primeru naj se uporabnik seznani tudi s pogoji in navodili uporabe posamezne storitve. V primeru razhajanja veljajo pogoji in navodila uporabe posamezne storitve. Uporabnikom je uporaba storitev na portalu Golgeter.com omogočena prek svetovnega spleta.

V primeru, da uporabnik krši ta pravila uporabe strani portala Golgeter.com, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko družba Gol d.o.o. onemogoči uporabo strani portala Golgeter.com. Družba Gol d.o.o. lahko uporabniku prepreči uporabo strani portala Golgeter.com tudi v primeru, ko z uporabo strani portala Golgeter.com nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja portal Golgeter.com v zlonamerne ali nepoštene namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo strani portala.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na straneh portala Golgeter.com, je dovoljeno pregledovati. Če ni to izrecno predhodnega pisno dovoljeno s strani družbe Gol d.o.o , se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na straneh portala Golgeter.com, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba Gol d.o.o. ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Vsebine uporabnikov

S posredovanjem vsebine na portal uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala, in sicer na način in pod pogoji teh pogojev in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica prenese na družbo Gol d.o.o. materialne avtorske pravice, in sicer:

vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;

vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico

javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s

fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega

oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega

radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;

vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave

in pravico avdiovizualne priredbe;

vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in

pravico dajanja v najem.

 

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve portala, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil družbi Gol d.o.o. ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev portala. Gol d.o.o. v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitev portala. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev portala uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali Gol d.o.o., da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali posredoval vsebine v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost. Uporabnik ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, v ali na katerih se bodo nahajale tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi. Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic na in v zvezi s posredovanim vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

Varovanje zasebnosti

Za uporabo nekaterih delov portala Golgeter.com ali povezanih strani se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo na portal se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi portala Golgeter.com, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev. Družba Gol d.o.o. se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, dobljene prek portala Golgeter.com, skrbno varovala in da jih ne bo posredovala tretjim osebam. Družba Gol d.o.o. se tudi zavezuje, da bo varovala zasebnost uporabnikov portala Golgeter.com. Podatke o uporabi strani portala, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bomo uporabili z namenom izboljšanja uporabe portala. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi portala Golgeter.com, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev portala Golgeter.com, za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah portala Golgeter.com in za preverjanje, ali uporabnik uporablja portal Golgeter.com in storitve, ki so dostopne prek portala, v skladu s temi pogoji. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

Omejitev odgovornosti

Gol d.o.o. se bo po najboljših močeh trudil na straneh portala Golgeter.com zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike strani portala opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Gol d.o.o. ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta. Ker na straneh portala Golgeter.com obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi s portalom in nad katerimi družba Gol d. o. o nima nadzora, družba Gol d.o.o. ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh. Družba Gol d.o.o. lahko te pogoje uporabe portala Golgeter.com spremeni brez predhodnega obvestila. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate. Gol d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh splošnih pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova. Gol d.o.o. si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki “piškotka” (“cookie”) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov. Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.