Kaj bo s Pomursko nogometno ligo?

IO MNZ Lendava je na svoji redni seji v torek, 18.06.2013 soglasno sprejel sklep, da bo MNZ Lendava ne glede na odločitev MNZ Murska Sobota, nadaljevala s tekmovanjem v Pomurski nogometni ligi.

Pomursko nogometno ligo sta MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava ustanovili leta 2003, tekmovanje v ligi se je pričelo s TL 2004/05. V skladu s propozicijami lige in dogovorjenim razporedom vodenja lige, ki je bil usklajen z vodenjem lig NZS, Pomursko nogometno ligo v TL 2012/13 in 2013/14, vodi MNZ Murska Sobota, zato je tudi dolžna razpisati tekmovanje v predmetni ligi za naslednjo tekmovalno sezono.
Na osnovi izjav predsednika MNZ Murska Sobota v raznih medijih in dopisu, poslanem na NZS 04.07.2012, da MNZ Murska Sobota enostransko odstopa od sodelovanja v ligi, je MNZ Lendava že meseca julija 2012 MNZ Mursko Soboto pozvala, da se jasno in pisno izjasni, ali MNZ Murska Sobota izstopa iz Pomurske nogometne lige. Kljub večkratnim pozivom in apelom, naj se MNZ Murska Sobota dokončno izjasni, to do danes ni storila. Posredovan jim je bil le sklep št. 33/3 IO MNZ Murska Sobota, v katerem pa se niso nikjer decidirano izjasnili o nadaljnji usodi Pomurske nogometne lige. MNZ Murska Sobota je 04.07.2012 na NZS posredovala dopis, kjer navaja, da je bil na 33. seji IO M NZ M. Sobota sprejet sklep, da se v tekmovalnem letu 2013/14 PNL prekine in se v okviru MNZ M.Sobota na novo formirajo tekmovanja.
Glede na to, da iz objavljenih vsebin na spletni strani MNZ Murska Sobota ni razbrati, da je bil na navedeni seji sprejet sklep z vsebino, posredovano NZS, na MNZ Lendava dvomijo v verodostojnost dopisa. MNZ Murska Sobota o predmetnem sklepu še vedno ni uradno obvestila MNZ Lendava. Prav tako predsednik MNZ Murska Sobota ni sklical koordinacije PNL niti po končanem prvenstvu v TL 2012/13, kar od njega zahtevajo propozicije lige in kjer je tudi možnost razprave ter usklajevanja interesov.
IO MNZ Lendava je na svoji redni seji v torek, 18.06.2013 (seji so prisostvovali: Branko Gros, predsednik, Slavko Režonja, podpredsednik, ter člani: Ivan Ropoša, Živko Stanič, Andrej Pečelin in Branko Ferenčak) soglasno sprejel sklep, da bo MNZ Lendava ne glede na odločitev MNZ Murska Sobota, nadaljevala s tekmovanjem v Pomurski nogometni ligi, saj si je Pomurska nogometna javnost enotna, da ligo pomurski amaterski nogomet potrebuje. Ne glede na odločitev MNZ Murska Sobota, so vsi klubi, tudi iz MNZ Murska Sobota, ki so si z rezultati zagotovili pravico nastopa v Pomurski nogometni ligi po veljavnih propozicijah PNL, vabljeni, da tudi naprej sodelujejo v ligi, ki bo zagotovo dobro organizirana, kvalitetna in dobro vodena. Prav tako bo MNZ Lendava vztrajala pri sprejetih sklepih IO NZS za članska tekmovanja NZS, iz katerih je razvidno, da ima prvak Pomurske nogometne lige pravico do direktnega napredovanja v 3.SNL-vzhod in zagovarjala vse pravice klubov, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.
Na MNZ Lendava se zavedajo v kakšnem položaju so šele klubi, ki niti približno ne vedo, v kakšnih ligah bodo nastopali v TL 2013/14, zato z vso odgovornostjo sprejemajo to pobudo v dobrobit Pomurskega nogometa. S tem želijo pokazati spoštljiv in odgovoren odnos predvsem do tistih, zaradi katerih so Medobčinske nogometne zveze sploh ustanovljene.
Upajo, da bo prevladal zdrav razum v korist nogometa, da bodo našli kompromisne rešitve in da se bo na Pomurskih zelenicah gledal kvaliteten nogomet!